Verandermanagement

Onze visie

 

  1. 11

Gegarandeerd zichtbaar resultaat

Ervaar ongekende successen voor jouw organisatie. Of het nu gaat om een strategische organisatieontwikkeling, het versterken van innovatief klimaat, het vergroten van het klantgericht handelen of het verbeteren van het functioneren van teams; jij verwezenlijkt jouw ambities alleen met een succesvolle, betrouwbare en duidelijke aanpak.

Een op jouw organisatie afgestemde interventie met als basis de unieke en wetenschappelijk onderbouwde Corinor-aanpak resulteert in concrete en blijvende verbeteringen. Gegarandeerd, want onze bewezen Corinor-aanpak leidt tot zichtbare resultaten en tevreden opdrachtgevers.

Unieke High Performance Aanpak

Wij bieden je een verhoogde performance van 30% of meer in drie tot negen maanden tijd.

Corinor met haar unieke High Performance Aanpak legt een directe relatie tussen het gewenste resultaat van jouw organisatie en het gedrag dat nodig is om dat resultaat te behalen.

Een ontwikkeling in drie maanden tijd van actief naar proactief of gun jouw organisatie een ontwikkeling in negen maanden tijd van reactief naar actief.

Continu verbeteren

Continu verbeteren gaat in onze visie verder dan Lean. Corinor zorgt dat continu verbeteren wordt ingebed in de strategie van jouw organisatie. Dit vraagt om randvoorwaardelijke consequente afspraken, betrokkenheid, implementatie en blijvend continu verbeteren, en doet daarmee vooral een beroep op de veranderbereidwilligheid en de veranderbaarheid van mensen. Mensen, jouw collega's en medewerkers, die de procesverbeteringen zelfstandig, duurzaam, vorm en inhoud geven. De basis hiervoor wordt gevormd door het vormgeven van een praktische leercultuur van continu verbeteren!

Verandering vraagt om vernieuwing

Personen en organisaties die zich in een veranderingstraject bevinden, hebben in de praktijk beperkt zicht op hun eigen mogelijkheden tot daadwerkelijke verandering. Zij zijn doorgaans onvoldoende in staat om met het eigen potentieel veranderingen daadkrachtig vorm te geven. Een sterke prikkel in de vorm van inspiratie is hierbij nodig. Verandering vraagt om vernieuwing op veel fronten. Corinor start vanuit de intrinsieke gedrevenheid van de mens. Vanuit hier wordt de verandering vormgegeven. Medewerkers leren zo dat hun manier van kijken, denken en handelen geconditioneerd is. Onze krachtige interventie confronteert jouw organisatie om vervolgens bewust om te gaan met aanwezig potentieel. Mensen en organisaties zijn tot veel meer in staat als zij leren om zelfbewust te groeien en te bewegen. Om effectief en succesvol te zijn. Daar zetten wij maximaal op in.

RSS feed