'Liefde' is niet een woord dat je vaak in de kantoorgangen en vergaderzalen hoort en toch heeft het een sterke invloed op de prestaties die we leveren. Hoe meer werknemers zich geliefd voelen op het werk, hoe meer ze toegewijd zijn.

Een kanttekening hierbij is dat we praten over affectie wat veel minder intens is dan romantische liefde. Affectief liefhebben is gebaseerd op warmte en connectie in plaats van hartstocht. Het is misschien niet verassend om te horen dat werknemers die meer affectie ervaren beter presteren, maar slechts enkele managers gaan actief aan de slag om een liefdevolle en emotionele cultuur te bouwen. Dat is echter een gemis.

In de longitudinale studie “What’s Love Got to Do With It?” werden 185 werknemers, 108 patiënten en 42 familieleden van patiënten geïnterviewd om op twee verschillende momenten met een tussenperiode van 16 maanden bij een grote gezondheidsinstantie en een ziekenhuis te worden onderzocht. Met behulp van meerdere beoordelaars en meerdere methodieken werd er gezocht naar wat de invloed is van een liefdevolle cultuur op een werknemer, de patiënt en het gezin. De uitkomsten laten zien hoe enorm belangrijk de waarde van een liefdevolle cultuur is en de impact die dit heeft op de werknemer in termen van gezondheid en prestatieniveau.

Werknemers die in een liefdevolle en zorgende cultuur hebben functioneren beter, zijn meer tevreden en hebben ook een hoger prestatieniveau. Ze zijn vaker aanwezig en meer betrokken op het werk. Het onderzoek liet ook zien dat deze cultuur directe invloed heeft op cliënten, inclusief verbetert humeur, tevredenheid en algehele gemoedstoestand van de patiënt en zelfs minder bezoek aan de ic.

Alhoewel dit onderzoek plaatsvond bij zorginstellingen zijn de uitkomsten ervan toepasbaar op alle industriegebieden. Een vervolgonderzoek, waarin 3.201 werknemers uit 7 verschillende industrieën (van bancaire instellingen tot en met onroerend goed) betrokken waren, wees op dezelfde resultaten. Mensen die in een cultuur werken waarin zij de vrijheid ervaren om hun affectie, fijngevoeligheid, zorg en compassie te uiten zijn meer tevreden over hun baan, meer toegewijd aan de organisatie en nemen meer regie.

Dus hoe ziet een cultuur van ‘affectieve liefde’ eruit? Stel je een paar collega’s voor die iedere dag samenwerken. Zij spreken waardering naar elkaar uit en geven om elkaar. Ze waarborgen de gevoelens van elkander, ze durven kwetsbaar te zijn en ze zijn er voor elkaar wanneer het moeilijk gaat. Stel je voor dat deze werkomgeving door iedereen binnen een organisatie wordt toegepast. Een omgeving waarbij managers actief betrokken zijn bij het creëren en stimuleren van onderlinge relaties.

Een aantal grote coöperaties gaan ons hierin voor, zij stimuleren deze cultuur van affectieve liefde. Whole Foods Market heeft een reeks met management principes die beginnen met ‘Liefde’ en PepsiCo heeft zorgzaam zijn als eerste principe neergezet in hun communicatie. Zappos focust ook expliciet in op de waarde: “We zijn meer dan een team… we zijn als familie. We kijken naar elkaar om en we geven om elkaar.”

Je denkt misschien dat deze emotionele waarden lastig zijn voor sommige mensen. En ja dat dachten wij eigenlijk eerst ook, maar je kan deze principes vinden op bijzondere plaatsen. Uit een gesprek van een van de onderzoekers met een divisie van de luchtmacht bleek dat zei een sterke cultuur van affectie hadden. Werknemers groeten elkaar met een kus op de wang. Leden van de raad van bestuur die op bezoek kwamen op deze divisie waren in eerste instantie geschokt van deze manier van omgang. Niet alleen vonden ze het ongepast, maar ook was er angst voor aanranding. Alhoewel ze in het begin geprobeerd hebben om dit tegen te gaan, zijn ze het uiteindelijk gaan accepteren.

Natuurlijk zal niet iedere manager zijn team laten samenkomen voor een groepsknuffel (en niet iedereen zou zich hier comfortabel bij voelen). Maar er zijn ook veel andere manieren om te bouwen aan een cultuur van affectie. We suggereren drie mogelijkheden:

Allereerst, verbreed de definitie van cultuur. In plaats van enkel te kijken naar cognitieve factoren zoals teamprestaties, resultaatgerichtheid of innovatie is het ook mogelijk om emotionele factoren toe te passen. Een emotionele cultuur kan gebaseerd zijn op liefde of andere emoties zoals trots of geluk.

Als tweede, hecht waarde aan de emoties die je uitdraagt aan je werknemers. Jouw humeur creëert een culturele blauwdruk voor de groep.

Als derde, bedenk hoe de organisatiewaarden en het beleid meewerken aan deze cultuur van affectie. Bijvoorbeeld, de directeur van Cisco John Chambers wil binnen 48 uur geïnformeerd worden wanneer een direct familielid van een werknemer overleden is. Bij sommige organisaties is het mogelijk om je vakantiedagen eerder op te vragen of een noodplan voor sponsoring op te zetten voor een werknemer die tijdelijk financiële moeilijkheden heeft.

Het belangrijkste blijft echter de alledaagse momenten tussen werknemers – een warme glimlach, een vriendelijke boodschap en een luisterend oor – dag in dag uit die een sterke cultuur van affectie uitdragen.

Agenda

25-08 25-08
10-09 13-09

Unieke ontdekkingsr...

19-09 20-09

Columbus informatieavond

Kom luisteren én ervaren op de informatieavond!

Aanmelden