Management training
Het succesvol aansturen van een organisatie vergt veel kennis, kunde en kwaliteiten. Van het managementteam wordt een heldere visie en een duidelijke koers verwacht. En een bedrijfsstrategie die makkelijk kan worden overgebracht op de medewerkers, zodat zij invulling kunnen geven aan de organisatiedoelstellingen. Niet iedere manager is zomaar in staat dit te doen en te kunnen. Corinor biedt diverse management trainingen waarin u leert de processen en kwaliteit van uw organisatie te verbeteren. Om met uw managementteam de focus te verleggen en duurzame vooruitgang te boeken. En het beste uit uw mensen te halen.

Management training
Mens centraal in management training
Centraal in onze management trainingen staat de mens, de medewerker. Medewerkers zijn immers het grootste kapitaalgoed van een organisatie. Wij leren de organisatie bewust om te gaan met aanwezig potentieel. Mensen en organisaties zijn tot veel meer in staat als zij leren om zelfbewust te groeien en te bewegen. Om effectief en succesvol te zijn. Daar zetten wij maximaal op in. Wij zien mensen daadwerkelijk op basis van onze interventies groeien, ontwikkelen en enorme sprongen maken in persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Hierdoor kunnen gestelde ambities en doelstellingen ook echt in de praktijk worden gerealiseerd.

Neem contact met ons op
Onze management training is een succesoplossing

Mensgerichte aanpak
Of het nu gaat om een strategische organisatieontwikkeling, het versterken van innovatief klimaat, het vergroten van het klantgericht handelen of het verbeteren van het functioneren van teams; je verwezenlijkt je ambities alleen met een succesvolle, betrouwbare en duidelijke aanpak. Dat leer je bij ons in onze management training.

Samen met u werken wij op een mensgerichte wijze aan uw ambities. Aan de ontwikkeling van uw organisatie en medewerkers. Daarin zijn wij gecommitteerd.

Ruime aanbod management training
Wij bieden een keuze uit onder meer de volgende management trainingen:

Teamontwikkeling
Inspirerend leiderschap
Ambitiemanagement
Cultuurverandering
Creativiteit en innovatie
Markt- en klantgerichtheid
Performance behaviour
Power Sales Program
De vorm waarin onze succesvolle bijdrage aan uw verandering of continue procesverbetering het beste plaats kan vinden, bespreken we graag in overleg met u.

Wilt u meer weten over de diverse management trainingen en dienstverlening van Corinor? Neem dan contact op met Corinor via 076 503 11 70.