Zoals inmiddels bij jullie bekend mogen wij op zaterdag 8 december een prachtige dag organiseren voor chronisch
zieke kinderen: De Superdag.


‘Wij’ zijn de groep ‘Yes we can’ die in het weekend van 15 & 16 september jl. met de 100 dagen durende Ghanditraining
van Corinor zijn gestart.
Zoals jullie al hebben ervaren, kregen we 16 september 90 minuten de tijd om mensen te benaderen die wellicht iets
voor deze kinderen willen betekenen.
Het is ongelooflijk, enorm motiverend en inspirerend wat wij met elkaar in die 90 minuten hebben bereikt. ‘Wij’ zijn
natuurlijk ook jullie! Jullie vrijwilligers en sponsoren maken deze dag uiteindelijk echt mogelijk!
Graag willen wij nu alvast met jullie delen wat wij samen met jullie hebben gerealiseerd in deze 90 minuten:
* Er hebben zich 60 (!) vrijwilligers aangemeld om op deze dag te komen helpen. Dat is natuurlijk fantastisch, dank
jullie wel! Alle vrijwilligers zijn op een lijst geplaatst, zodra we weten hoe groot de groep kinderen is (hier wordt
momenteel hard aan gewerkt), weten we hoeveel vrijwilligers nodig zijn. Vrijwilligers, jullie horen zo spoedig
mogelijk van ons!
* Schminkers
* Een aantal (echte) lieve huisdieren waarmee de kinderen kunnen knuffelen
* Een paar fantastische mensen die bijvoorbeeld in de klas van hun kind(eren) aan de klasgenoten vragen geld in te
zamelen (let op: geld is natuurlijk nodig maar wij zijn blij met ieder bedrag, dat kan 0,50 cent zijn maar natuurlijk
ook meer indien je dat kunt missen, het gaat om het gebaar!)
* Pay it forward: mensen die deze boodschap aan hun vrienden (en eventueel kinderen, klasgenoten van de
kinderen etc.) zullen overbrengen
* Muziekinstallatie
* DJ
* Lekkers voor de kinderen
* Iemand die patat levert en kan bakken;
* Gebruik maken (van de mogelijkheden) van de stichting payitforward: www.payitforward.nl
* En last but not least; we hebben een aardig startbedrag binnen gehaald, dankzij jullie vrijgevigheid!
En dit dus allemaal in 90 minuten!
Maar wij zijn nog niet klaar, we zijn net begonnen!
Yes we can heeft allemaal nog acties uitstaan zowel qua activiteiten voor de kinderen als financieel. We zijn dan ook
heel benieuwd wat wij uiteindelijk met z’n allen voor deze chronisch zieke kinderen kunnen organiseren.

 

Agenda

25-08 25-08
10-09 13-09

Unieke ontdekkingsr...

19-09 20-09

Columbus informatieavond

Kom luisteren én ervaren op de informatieavond!

Aanmelden