Rise & Shine is een project van deelnemers aan de Gandhi training voor Inspirerend Leiderschap van Corinor. Vanuit de warmte in onze harten willen we een verschil maken in de wereld om ons heen. We handelen vanuit de kernwaarden inspirerend, waardevrij, onbegrensd en daadkrachtig.

 

Voor het project Rise & Shine hebben wij ons het lot aangetrokken van kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Samen met hun ouders wacht hen het moment om te worden uitgezet. Voor de kinderen (die soms al hun hele leven in deze asielzoekerscentra verblijven) betekent dit dat ze ‘terug’ worden gestuurd naar een land dat volledig vreemd voor ze is.

ONS DOEL
Rise & Shine beseft dat aan het lot van uitzetting niets te veranderen is. Maar wel aan de situatie waarin de kinderen leven. Want deze kinderen zitten vaak in een sociaal isolement doordat vriendjes en vriendinnetjes steeds weer uit elkaar worden gehaald. Dit zorgt voor extreem veel spanning en bijkomende problemen, zoals onaangepast sociaal gedrag. Rise & Shine wil deze kinderen in het zonnetje zetten door ze een onvergetelijke dag te bezorgen, waardoor ze weer even kind kunnen zijn en niet aan alle problemen hoeven te denken.

HET WINTERCIRCUS
Speciaal voor de kinderen in asielzoekerscentrum Katwijk organiseert Rise & Shine op woensdag 11 december 2013 een wintercircus. De kinderen krijgen de hoofdrollen en staan deze dag in de spotlights. Ze leren zelf allerlei circusacts, worden verwend als echte sterren en treden in de middag op voor hun ouders en betrokken vrijwilligers. Rise & Shine organiseert deze dag volledig belangeloos maar heeft hierbij wel hulp nodig. Hulp van mensen die deze kinderen een lichtpuntje in hun leven willen geven. Vrijwilligers die op 1112’ 13 de handen uit de mouwen steken.

Sponsors die het project willen ondersteunen financieel of met producten, zoals cadeautjes of fruit. Mensen die ideeën en tips hebben, zijn van harte welkom om contact op te nemen met de projectgroep. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. Dit maakt uw giften aftrekbaar. Bankrekeningnummer: 93.82.08.381 t.n.v. Stichting Pay It Forward in Ter Aar o.v.v. Project Rise & Shine. We wensen ook u een stralende dag!

Rise & Shine

Agenda

25-08 25-08
10-09 13-09

Unieke ontdekkingsr...

19-09 20-09

Columbus informatieavond

Kom luisteren én ervaren op de informatieavond!

Aanmelden