CRKBO Logo2De Masteropleiding in Essentieontwikkeling is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (CPION). Deze opleiding biedt jou:

  • een individueel gericht maatwerkprogramma in groepsverband.
  • een professioneel leertraject vanuit de ervaringsgerichte leermethodiek van Corinor.
  • een concrete en pragmatische vertaling van de theorie naar jouw praktijk.

Je krijgt bovendien je eigen stijl in de vingers. Deze breng je direct in de praktijk tijdens opdrachten die zijn gericht op coachen, trainen, begeleiden of procesmatig veranderen.

 

MEO 
informatieavond

InformatieavondMEO

Kom vrijblijvend met ons in contact en bel: 076 – 503 11 70.

Aanmelden