Kritische succesvoorwaarden voor procesmatig verbeteren

Continu verbeteren gaat verder dan Lean. Het vraagt inbedding in de strategie van een organisatie, vraagt om randvoorwaardelijke consequente afspraken, betrokkenheid, inbedding en blijvend continu verbeteren. Daarmee doet het vooral een beroep op de veranderbereidwilligheid en de veranderbaarheid van mensen. Die medewerkers, die de procesverbeteringen zelfstandig duurzaam vorm en inhoud geven. De basis hiervoor wordt gevormd door de leercultuur van continu verbeteren!

Veranderbereidwilligheid door nieuwe kansen

Veranderingen gaan doorgaans gepaard met weerstand, omdat mensen ervaren dat er iets van hen wordt afgenomen. De veranderbereidwilligheid is vaak laag: veranderingen en onzekerheden worden gezien als bron van bedreiging en niet als bron vol nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarom begeleiden wij uw medewerker bij het zien van de uitdaging die in het vizier ligt als een reeks van kansen. Deze ontwikkeling is een continue reis i.p.v. een eenmalige veranderinterventie. Dit doet een beroep op de veranderbaarheid van uw mensen. Het vraagt het oprekken van comfortzones en vaste denk- en handelskaders. Zonder creativiteit kan er geen sprake zijn van pro activiteit. Zonder creativiteit en het vermogen om dit te vertalen naar initiatieven in de praktijk blijft u afhankelijk van de bestaande situatie.

Continu verbeteren

Veel Lean veranderkundige programma’s zijn gericht op implementatie van Lean tools en instrumenten zonder te beseffen dat deze allemaal voortgekomen zijn uit dat wat de basis vormt voor succes: een leercultuur van continu verbeteren.

Veranderpotentieel ervaren en ontwikkelen

De begeleiders van Corinor staan naast medewerkers terwijl de aangeleerde technieken worden toegepast. Wij activeren met onze workshops de veranderbereidwilligheid en rekken spelenderwijs denk- en handelskaders op en daarmee de veranderbaarheid van medewerkers. Onze filosofie:

Iedereen wil veranderen (ontwikkelen), maar niemand wil veranderd worden.

Door interactieve, waardevrije workshops en procesbegeleiding laten wij medewerkers het eigen onbewuste creatieve veranderpotentieel vanuit hunzelf ervaren en ontwikkelen. Daarmee geven zij zelfstandig sturing aan hun eigen ontwikkelproces, waarmee het resultaat direct beklijft en medewerkers trots ervaren: zij hebben het immers zelfstandig gedaan.

Uw team is tot meer in staat dan u denkt.

Bij onze deskundige begeleiding wordt sterk gelet op potentieel, belemmerende drijfveren/overtuigingen, houding, kennis en vaardigheden. Feitelijke communicatie, samenwerking, denken in mogelijkheden en actiegerichtheid zijn belangrijke aandachtspunten. Wij weten uit ervaring dat, als uw medewerkers meer uitdagende ervaringen opdoen en de eerste successen zien, zij tot veel meer in staat zijn dan u en uw teamleden nu doen vermoeden!